یکی از پرکاربردترین ترانکینگ های اشنایدر ترانکینگ اشنایدر در سایز 34*101 میلیمتر می باشد. در این سایز نیز امکان نصب پارتیشن نیمه ارتفاع وجود دارد. همانگونه که در شکل مشخص است، حداکثر امکان نصب سه پارتیشن (Separator) به صورت همزمان وجود دارد که فضای درون ترانکینگ را به چهار بخش مجزا تقسیم می نماید، اما در عمل، نصب بیش از یک پارتیشن توصیه نمی شود. متعلقات این ترانکینگ نیز کامل و شامل تمامی اجزا می باشد.

در شکل زیر ابعاد ترانکینگ 34*101 میلیمتر اشنایدر نشان داده شده است:

ترانکینگ 34*101 میلیمتر پی کا اس

متعلقات ترانکینگ های اشنایدر PKS به سادگی و با یک فشار (Click-on) قابلیت نصب دارند.

متعلقات به شرح ذیل می باشد:

1- قطعه اتصال (درب و بدنه) ترانکینگ 34*101 میلیمتر

2- گوشه داخلی

3- گوشه خارجی

4- گوشه تخت (90 درجه)

5- قطعه انتهایی (مسدود کننده)

6- کادر و پایه (دو، چهار، شش و هشت ماژول) 

در شکل زیر ابعاد فیزیکی ترانکینک 34*101 میلیمتر به طور کامل تشریح شده است و همانطور که مشخص است، امکان نصب تنها یک پارتیشن نیمه ارتفاع در زیر درب ترانکینگ وجود دارد.استفاده از کادر و پایه به منظور قرار گرفتن ماژول ها، مکانیزم ها و پریز ها در این ترانکینگ الزامی می باشد. این ویژگی امکان نصب هر ماژول استاندارد را در هر نقطه از ترانکینگ به راحتی فراهم می سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعه اتصال

مسدود کننده

سه راهی

گوشه تخت

گوشه خارجی

گوشه داخلی

ترانکینگ

ETK10170E

ETK100060E

ETK10151E

ETK10140E

ETK10120E

ETK10120E

ETK10134E

 

 

 

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor