قطعه اتصال

مسدود کننده

سه راهی

گوشه تخت

گوشه خارجی

گوشه داخلی

ترانکینگ

ETK151702

ETK150060

ETK15153

ETK15140

ETK10130E

ETK15120

ETK1550

 

 

 

ترانکینگ 50*151 میلیمتر پی کا اس

ترانکینگ 50*151 بزرگترین سایز ترانکینگ اشنایدر می باشد و امکان عبور بیشترین تعداد کابل از آن وجود دارد. همچنین به علت وجود پارتیشن ارتفاع (کامل) امکان جداسازی کامل کابل های )Power برق) از شبکه وجود دارد. این سایز از ترانکینگ در سه حالت مختلف قابل استفاده می باشد. در یکی از این سه حالت، قابلیت نصب کادر و پایه وجود ندارد و فقط به عنوان مسیر عبور کابل از آن استفاده می شود. همچنین در این سایز امکان نصب پارتیشن نیمه ارتفاع نیز وجود دارد که خاصیت امکان جداسازی کابل های دیگر را در ترانکینگ به وجود می آورد.

امکان نصب متعلقات ترانکینگ 50*151 میلیمتر اشنایدر PKS به سادگی و با تنها یک فشار (Click-on) وجود دارد.

متعلقات به شرح ذیل می باشد:

1- قطعه اتصال (درب و بدنه) ترانکینگ 50*151 میلیمتر

2- گوشه داخلی

3- گوشه خارجی

4- گوشه تخت (90 درجه)

5- قطعه انتهایی (مسدود کننده)

6- کادر و پایه (دو، چهار، شش و هشت ماژول) 

در شکل زیر ابعاد ترانکینگ 50*151میلیمتر اشنایدر نشان داده شده است:

در این نوع ترانکینگ امکان نصب تنها یک پارتیشن نیمه ارتفاع در زیر درب ترانکینگ وجود دارد.  استفاده از کادر و پایه جهت قرار گرفتن ماژول ها، مکانیزم ها و پریز ها در این ترانکینگ الزامی می باشد. این ویژگی امکان نصب هر ماژول استاندارد را در هر نقطه از ترانکینگ را به راحتی فراهم می سازد.

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor