متعلقات Soluflex لگراند

مجموعه‌ای از متعلقات زیبا و بی نظیر

با توجه به کاربردهای متنوع Soluflex، ارائه مجموعه‌ای از متعلقات، کاملاً ضروری به نظر می‌رسد.

 در زیر به تعداد محدودی از متعلقات ارائه شده Soluflex ، پرداخته خواهد شد.

از جمله این متعلقات می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

● ستون مجازی به ارتفاع 70 سانتی متر (مادولار)

● انواع Box کف مادولار (جهت نصب انواع مکانیزم‌های Program Mosaic)

● صفحات دو لبه‌ای و تک لبه‌ای در محل اتصال (interface) به دیوار

● پلکان (Step) جهت پوشاندن لبه‌های آزاد Soluflex

● قطعه گوشه (Step Corner) جهت پوشاندن سطح مشترک دو تایل

● رمپ (Ramp) در مکان‌هایی که تغییر ارتفاع به صورت ناگهانی می‌باشد

● قطعه اتصال به زمین (جهت از بین بردن اختلاف پتانسیل و حفظ امنیت)

● تایل مخصوص قرار گرفتن انواع Boxها

● انواع قطعات مخصوص جهت نصب مادول‌های (مکانیزم‌ها) لگراند

Cable Snake جهت انتقال مستقیم کابل‌های به سیستم مورد نظر در دو رنگ

● ارائه متعلقات برای کلیه ارتفاع‌های کف کاذب (کف کاذب)

لگراند مدعی است، Soluflex نه تنها یک کف کاذب است بلکه راه‌حلی جامع به منظور استفاده از تمامی امکانات Structured Cabling و انرژی در هر نقطه از فضایی می‌باشد که در آن Soluflex اجراء شده است. از اینرو کلیه متعلقات کف کاذب برای کلیه ارتفاع‌ها طراحی شده‌است.

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor