تیم بزرگ و روبه رشد آلما شبکه مشتاقانه منتظر نیروهای توانمند و با انگیزه می باشد. اگر شما مایل می باشید، به این تیم بپیوندید و در عرصه های مختلفی با ما همکاری فرمایید روزمه خود را برای ما ارسال فرمایید. بی صبرانه منتظریم که با کمک شما عزیزان تغییرات ارزشمندی ایجاد نماییم.

 

 لطفاً جهت بررسی سوابق خود، روزمه را به ایمیل jobs@almanet.ir ارسال فرمایید.

 

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor