معرفی کابل شبکه لگراند

کابل شبکه لگراند تضمین کننده کارایی و انسجام

لگراند به منظور تضمین انسجام مطلق سیستم‌های Cat5e، Cat6 و Cat6A در سری محصولات LCS2 انواع کابل‌های 4 زوجی را در 4 گونه متفاوت از جمله، U/UTP، S/FTP و  SF/UTP ارائه نموده است. 

 کیفیت بالای تولید کابل شبکه:

در ساخت و تولید کابل‌های لگراند، بالاترین استانداردهای کیفی در نظر گرفته شده است. همچنین استفاده از روکش و عایق ضخیم در این کابل‌ها موجبات کاهش اثرات تداخل و به حداقل رساندن میزان پیچ خوردگی احتمالی زوج‌های کابل را فراهم آورده است.

کیفیت بالای کابل‌های لگراند برای انواع رده بندی‌ها از جمله Cat6A، Cat6 و Cat5e سیستم LCS2 مناسب بوده و تضمین کننده کارایی فوق العاده این سیستم از پچ پنل به سمت کیستون شبکه RJ45 می‌باشد. لگراند با توجه به محیط نصب و به کارگیری کابل ها آن‌ها را با دو نوع روکش و غلاف، ارائه نموده است:
- کابل با روکش
PVC
- کابل با روکش هالوژنه LSZH

آزمایشگاه 3P تطابق تمامی کابل‌های لگراند را با استانداردهای ISO11801، EN50173-1 و TIA/EIA 568C تایید و گواهی نموده است.

در سال های آتی کابل های Cat7A و Cat8 لگراند عرضه خواهند گردید.

سنجش تمامی پارامترها:

کابلها و پچ کوردهای لگراند، ابتدا از لحاظ تداوم کیفیت و عملکرد انتقال به طور جداگانه مورد آزمایش قرار میگیرند، سپس تمامی پارامترها از جمله: CR،ACR، Next، Return Loss، Attenuation و .... تحت سنجش قرار گرفته و کابل هایی که معیار لازم را برآورده نسازند از مرحله آزمایش کنار گذاشته شده و رد میشوند. این سنجشها، کیفیت عملکرد و کارایی انتقال را از ابتدا تا به انتهای سیستم در هر دو کلاس D و E مورد ضمانت قرار میدهند.

در جدول زیر کابل ها، مشخصات فیزیکی و روکش کابل های لگراند به صورت کامل معرفی شده است.

OPERATING TEMPERATURE

(دمای کاری)

STORAGE/TRANSPORT

(دمای نگهداری)

MARKING

)مشخصات کابل شبکه(

SHEATH

)مشخصات روکش کابل مورد استفاده(

Cable Type

(نوع کابل)

-20 to +60ºC

0 to +50ºC

LEGRAND 32777 pair 23 AWG S/FTP 100 OHM LSZH CAT7 900 MHZ - VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173 - TIA/EIA 568B -VPN/NVP
Batch no. + Lenght in meters

LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1
Ø7.5MM - Colour yellow RAL 1018

Cat7 S/FTP Cable 100OHMS

-20 to +60ºC

0 to +50ºC

LEGRAND 32778 pair 23 AWG F/UTP 100 OHM LSZH CAT6A 500 MHZ - VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173 - TIA/EIA 568B -VPN/NVP
Batch no. + Lenght in meters

LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1
Ø7.5MM - Colour yellow RAL 1018

Cat6A F/UTP CABLE 100OHMS

-20 to +60ºC

0 to +50ºC

LEGRAND (4 pair or 2×4 pair) 24 AWG UTP 100 ohms
250 Mhz (PVC or LSZH) Cat6 250 Mhz - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A
Batch no. + Lenght in meters

PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1
Ø6.4MM - Colour blue RAL 5015

Cat6 U/UTP CABLE 100OHMS

-20 to +60ºC

0 to +50ºC

LEGRAND (4 pair or 2×4 pair) 24 AWG UTP 100 ohms
250 Mhz (PVC or LSZH) Cat6 250 Mhz - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A
Batch no. + Lenght in meters

PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Synthetic water repellent
Ø6.4MM - Colour blue RAL 5015

CAT6 F/UTP CABLE 100OHMS

-20 to +60ºC

0 to +50ºC

LEGRAND 4 pair 24 AWG SFTP100 ohms
250 Mhz (PVC or LSZH) Cat6 250 Mhz - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A
Batch no. + Lenght in meters

PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Synthetic water repellent
Ø6.4MM - Colour blue RAL 5015

CAT6 SF/UTP CABLE 100 OHMS

+5 to +40ºC

-15 to +50ºC

LEGRAND CAT.NO (4 pair OR 2×4 pair) 24 AWG UTP100 ohms (PVC or LSZH) Cat5e - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A
Batch no. + Lenght in meters

PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1
Ø 5.2MM Colour light grey RAL 7035

CAT5e U/UTP CABLE 100 OHMS

+5 to +40ºC

-15 to +50ºC

LEGRAND CAT.NO (4 pair OR 2×4 pair) Cat5e - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A
Batch no. + Lenght in meters

PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1
Ø 5.2MM Colour light grey RAL 7035

CAT5e F/UTP CABLE 100 OHMS

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor