شماره فنی پچ کورد های لگراند

در جدول شماره فنی  کلیه پچ کوردهای لگراند فرانسه در سه حالت Cat5e ، Cat6 و Cat6A ذکر شده است.

طول پچ کوردهای استاندارد لگراند 1، 2، 3 و 5 متری می باشد، که کاملاً مطابق استاندارد ISO11801 و TIA568 می باشد.

جدول پچ کورد های RJ45 لگراند فرانسه همراه با پارت نامبر

LCS2

 Cat5e

LCS2

 cat6

LCS2

 cat6 A

طول پچ کورد

نوع کابل

روکش PVC

-

051752

051780

1m

S/FTP

-

051753

051781

2m

-

051754

051782

3m

-

051755

051783

5m

051640

051762

-

1m

F/UTP

051641

051763

-

2m

051642

051764

-

3m

051643

051765

-

5m

-

051772

051882

1m

U/UTP

-

051773

051883

2m

-

051774

051884

3m

-

051775

051885

5m

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor