ترانکینگ 50*80 میلیمتر لگراند دارای عرض ترانکینگ 80 میلیمتر و عمق آن 50 میلیمتر می باشد.

انواع ترانکینگ 50*80 لگراند فرانسه :

        ترانکینگ 50*80 لگراند از نوع Full Assembled

     ترانکینگ 50*80 لگراند از نوع Adaptable

نکته :

این دو نوع ترانکینگ در تمامی ویژگی های فنی کاملا مشابه هستند . تنها تفاوت بین این دو ترانکینگ در این است که :

ترانکینگ 50*80 میلیمتر Full Assembled در یک بسته بندی ارائه می شوند ولی در ترانکینگ 50*80 میلیمتر لگراند درب و بدنه در بسته بندی های جداگانه عرضه می شوند.

جدول انتخابی تجهیزات و متعلقات ترانکینگ 50*80 لگراند

نوع

شکل

پارت نامبر

Adaptable

Full Assembled

Adaptable

Full Assembled

بدنه و درب

 

 

10412یا 10521

10412یا 10521

پارتیشن

 

 

10582

10582

نگهدارنده

 

 

10681

10681

اتصال بدنه

 

 

10691

10691

اتصال درب

 

 

10801

10801

قطعه انتهایی

 

 

10722

10722

گوشه داخلی

 

 

10602

10602

گوشه خارجی

 

 

10622

10622

گوشه تخت

 

 

 

 

 

 

10767

10767

 

ویژگی های ترانکینگ 50*80 میلیمتر لگراند شامل موارد زیر می باشد:

- عرض ترانکینگ 80 میلیمتر و عمق آن 50 میلیمتر می باشد.

- عرض درب ترانکینگ 65 میلیمتر می باشد.

 -دارای بدنه، درب و پارتیشن های  ترانکینگ از جنس PVC و رنگ آن  سفید کد RAL9003 می باشد.

- متعلقات ترانکینگ لگراند از جنس ABS و PVC با کد رنگ سفید RAL9003 می باشد.

- امکان نصب کادر و پایه ترانکینگ به عرض 65 میلیمتر با پارت نامبرهای 10952، 10954، 10956 و 10958

 

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor