طریقه نصب پچ پنل شبکه لگراند

قطعه های موجود دربسته بندی پچ پنل لگراند

1- یک عدد شاسی پچ پنل (صفحه خالی پچ پنل)

2- بیست و چهار کیستون های پچ پنل (شامل دو قطعه زیرین و رویی)

3- چهار عدد کاست شش تایی جهت نصب کیستون های پچ پنل

4- شش ست جهت لیبلینگ پچ پنل

نصب پچ پنل لگراند

به منظور نصب پچ پنل لگراند هیچ گونه نیازی به ابزاری(ToolFree) جهت عملیات ترمینیشن نمی باشد.

 

ابعاد پچ پنل لگراند

-دارای عرض  19 اینچ معادل 482.6 میلیمتر .

-دارای ارتفاع مطابق استاندارد و 1 یونیت معادل 43.8 میلیمتر .

- دارای عمق  80.8 میلیمتر.

حداکثر طول کابل در فاصله مابین پچ پنل و ایستگاه کاری نباید بیشتر از 90 متر باشد و حداکثر طول پچ کوردهای دو سر پچ پنل و ایستگاه کاری نباید بیشتر از 5 متر باشد.

مراحل نصب پچ پنل لگراند

مرحله 1: نصب شاسی پچ پنل بر روی رک

مرحله 2: عبور کابل ها و آرایش آن ها در جلوی پچ پنل

مرحله 3: نصب کیستون های پچ پنل (که همانند کلیه مکانیزم های LCS2 می باشد)

مرحله 4: نصب کیستون ها بر روی شاسی پچ پنل به صورت جداگانه

مرحله 5: نصب کاست های پچ پنل بر روی شاسی و کیستون ها

مرحله 6 : نصب لیبل های پچ پنل

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor