جدول معرفی کابل های LCS2  لگراند

کارتون

حلقه

نوع کابل

4 Pairs length

305 m

2×4 pairs length

500 m

4 Pairs length

500 m

4 Pairs length

305 m

-

-

LSZH:

327 78

-

F/UTP

LCS2 10Giga

-

-

LSZH:

327 77

-

S/FTP

-

PVC:

327 75

-

LSZH:

327 54

PVC:

327 55

U/UTP

LCS2 Cat6

-

LSZH:

327 76

LSZH:

327 56

PVC:

327 58

-

F/UTP

-

-

LSZH:

327 57

PVC:

327 59

-

SF/UTP

LSZH:

327 50

PVC:

327 73

-

PVC:

327 51

U/UTP

LCS2 Cat5e

PVC:

327 52

LSZH:

327 74

-

-

F/UTP

-

-

-

-

SF/UTP

شیوه نامگذاری کابل های شبکه

شیوه نامگذاری کابل های شبکه بر اساس ساختار شکل زیر می باشد.عدم استفاده از شیلد و فویل در کابل شبکه با عبارت U نشان داده می شود، در صورت استفاده از فویل از F و در نهایت برای شیلد از عبارت S استفاده می شود. واژه TP نیز در تمامی کابل ها استفاده می شود که مخفف Twisted Pair می باشد.

مشخصات فیزیکی کابل های شبکه لگراند

مشخصات فیزیکی کابل های شبکه لگراند فرانسه از قبیل نوع پوشش کابل اعم از PVC و LSZH ، شعاع کابل، وزن کابل در هر کیلومتر، مینیمم شعاع چرخش و AWG کابل در جدول زیر  مشخص شده است.

شماره فنی کابل های لگراند

تمامی کابل های لگراند به وسیله یک کد 5 رقمی شناخته می شود. در جدول ذیل این شماره های فنی Part Number ذکر شده است:

نوع کابل

شکل زیر سطح مقطع کابل های لگراند

Cat6UTP

 

Cat6FTP

Cat6SFTP

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor