کادر و پایه های ترانکینگ لگراند

ماژولاریتی در کادر و پایه های ترانکینگ لگراند:

برای نصب انواع مکانیزم لگراند (مکانیزم های طرح لگراند) بر روی ترانکینگ از 4 سایز متفاوت کادر و پایه استفاده می شود. معیار اندازه کادر و پایه ها ماژول می

 باشد، ابعاد استاندارد کادر و پایه 2، 4، 6 و 8 ماژول می باشد.

 در جدول ذیل کادر و پایه ها نشان داده شده است.

 

کادر دو ماژول

(تک خانه)

کادر چهار ماژول

(دو خانه)

کادر شش ماژول

(سه خانه)

کادر هشت ماژول

(چهار خانه)

پارت نامبر کادر و پایه به عرض 65 میلیمتر

10952

10954

10956

10958

شکل

 

 

 

 

پارت نامبر کادر و پایه به عرض 85 میلیمتر

10992

10994

10996

10998

شکل

 

 

 

 

ویژگی های کادر و پایه ترانکینگ لگراند:

- ارائه در 4 سایز مختلف بسته به نیاز کاربران

- ماژولاریتی در انتخاب انواع مکانیزم (شبکه، تلفن، برق و .... )

- امکان نصب در کلیه ترانکینگ ها با عرض های مختلف 65 و 85 میلیمتر

- امکان جابجایی مکان قرارگیری کادر و پایه بر روی ترانکینگ

- امکان استفاده از سایزهای مختلف کادر و پایه در طراحی شبکه زیرساخت برای سازمان

نکته: در بازار ایران در بعضی از مواقع از واژه خانه جهت معرفی سایز کادر و پایه استفاده می شود، که هر دو ماژول معادل یک خانه می باشد.

نکته: امروزه به علت فراگیر شدن استفاده از ترانکینگ در سرتاسر دنیا، کلیه سازندگان تجهیزات پسیو با ساختن فیس پلیت مناسب امکان نصب

 کیستون شبکه را روی کلیه ترانکینگ های لگراند و ترانکینگ های طرح لگراند فراهم ساخته اند.

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor