پچ کورد شبکه لگراند

معرفی پچ کورد لگراند

در گذشته برای ارتباط کیستون در Work Area به PC یا هر دیوایسی که از RJ45 استفاده می کرد، از تکه کابلی که دو سر آن را به طور دستی سوکت RJ45 متصل کرده بودند، استفاده می نمودند. همچنین در رک برای اتصال پچ پنل به سوئیچ از این تکه کابل ها استفاده می شد. در اصطلاح به این تکه کابل ها Patch Cord اطلاق می گردد.

بعد از عرضه Category5 و نیاز به استفاده از سرعت های بالاتر در ساختار شبکه زیر ساخت، استفاده از پچ کوردهایی که به صورت دستی و خارج از کارخانه تولید می شدند، منسوخ گردید.

دلایل عدم استفاده از پچ کورد دستی:

1- موجب افت عملکرد پچ کورد می شود.

2- استفاده از کابل Solid (خشک) کابل شبکه در ساختار پچ کورد سبب شکنندگی پچ کورد و اتصال غیر دقیق می شود.

3- امکان آرایش صحیح پچ کوردها در رک به علت شکنندگی کابل وجود ندارد.

به دلایل تشریح شده امروزه استفاده از پچ کوردهای کارخانه ای که در شرایط خاص و تزریق پلاستیک صورت می گیرد، به صورت یک استاندارد اجباری درآمده است.

 _ پچ کوردها بسته به نوع Category و نیاز مشتری در طول های 0.5، 1، 2، 3 و 5 متری تولید می شوند.

مواردی که باید در هنگام استفاده از پچ کورد در نظر داشته باشید:

1- در شبکه فقط از پچ کورد کارخانه ای استفاده نمایید.

2- از کابلی که در کابل کشی استفاده شده است برای ساخت پچ کورد استفاده ننمایید.

3- پچ کوردها را جهت استفاده به صورت جداگانه تست نمایید، هر چند به وسیله ابزار معمول و رایج نمی توان پچ کوردها را تست نمود.

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor